Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2020 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 6/ 2020-03-20
2 Aжил хайгч иргэний 2020 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2020-03-20
3 Aжил хайгч иргэний 2020 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2020-03-20
4 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2020 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7б/ 2020-03-20
5 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2020 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7а/ 2020-03-20
6 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2020 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2020-03-20
7 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2020 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 6/ 2020-02-20
8 Aжил хайгч иргэний 2020 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2020-02-20
9 Aжил хайгч иргэний 2020 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2020-02-20
10 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2020 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7б/ 2020-02-20
Нийт: 410 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах