Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-07-06
2 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-07-06
3 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2017-07-06
4 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2017-07-06
5 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2017-07-06
6 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-07-06
7 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-07-06
8 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-07-06
9 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-07-06
10 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-06-08
Нийт: 159 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах