Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2020 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7b/ 2020-07-09
2 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2020 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2020-07-09
3 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2020 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7а/ 2020-07-09
4 Aжил хайгч иргэний 2020 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7b/ 2020-07-09
5 Aжил хайгч иргэний 2020 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 6/ 2020-07-09
6 Aжил хайгч иргэний 2020 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2020-07-09
7 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2020 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7а/ 2020-06-11
8 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2020 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7б/ 2020-06-11
9 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2020 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2020-06-11
10 Aжил хайгч иргэний 2020 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2020-06-11
Нийт: 434 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах