Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
31 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2017-10-04
32 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-10-04
33 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-10-04
34 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-10-04
35 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 09 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-10-04
36 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 09 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-10-04
37 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-09-06
38 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-09-06
39 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2017-09-06
40 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2017-09-06
Нийт: 213 үр дүн